Ko Bazen (02-09-1949)adresBiezenkamp 10
3925 TL Scherpenzeel
tel. 033 - 277 2175
e-mail ko@redbazen.nl

Ko Bazen is sinds 1998 volledige partner van Redactiebureau Trijnie Bazen & Ko

Ko is, na het afronden van zijn opleiding aan de Koningin Wilhelmina kweekschool te Rotterdam, als onderwijzer in 1971 terechtgekomen in Scherpenzeel. En hier is hij niet meer weggegaan.
Ko heeft 27 jaar lang in verschillende groepen voor de klas gestaan. De laatste tien jaar van zijn carrière als leerkracht gaf hij les aan groep 8 van basisschool De Bruinhorst in Scherpenzeel. Op deze school heeft hij ook een aantal jaren gewerkt als adjunct-directeur en waarnemend directeur.
In deze periode heeft Ko een managementcursus aan de Open Universiteit en diverse computercursussen gevolgd.

Rekenrijk
In 1995 benaderde de uitgever van een rekenmethode voor het basisonderwijs hem om de inhoudelijke eindredactie van een nieuwe rekenmethode - Rekenrijk - te verzorgen. Omdat deze klus en de combinatie met het werk als leerkracht hem zeer aansprak, heeft Ko in eerste instantie een dag deeltijdontslag genomen.

Volledig partnerschap
Het werk voor Redactiebureau Trijnie Bazen beviel en na een tweede dag deeltijdontslag te hebben genomen is hij sinds 1998 volledige partner van Redactiebureau Trijnie Bazen. De naam van het bedrijf is toen veranderd in Redactiebureau Trijnie Bazen & Ko.

Rekenrijk slokte in de beginjaren het grootste deel van Ko's tijd op. De inhoudelijke eindredactie en de ontwikkeling van de bijbehorende educatieve software waren de voornaamste activiteiten voor deze methode. Daarnaast was ook het euro-proof maken van de methode een uitdagende klus. Andere methoden van Wolters-Noordhoff waaraan Ko heeft meegewerkt:

 • Geobas (vooral redactiewerk, ook veel inhoudelijke aspecten), Ko werkt ook mee aan Geobas Bulletin (dat wordt twee maal per jaar naar de scholen gestuurd met actuele aardrijkskundige onderwerpen);
 • Taal op Maat - Spelling (vooral de inhoudelijke eindredactie);
 • The Team (vooral redactiewerk, ook veel inhoudelijke aspecten).

  Momenteel is Ko voor Wolters-Noordhoff verantwoordelijk voor de ‘Leeskaarten’ die bij de methode Leeshuis voor technisch en begrijpend en studerend lezen worden ontwikkeld. Ook hier gaat het om zowel de inhoudelijke aspecten als om de redactionele werkzaamheden. Tot zijn taak hoort ook het aansturen van de auteurs en de hele organisatie daarbij. Ook is hij verantwoordelijk voor het berekenen (met een computerprogramma) van de AVI leesniveaus van de hele methode. Voor deze leesmethode heeft Ko ook video-opnamen gemaakt en bewerkt die gebruikt worden bij de voorlichting aan schoolbegeleidingsdiensten en bij presentaties.

  Voor uitgeverij Nijgh Versluys heeft Ko meegewerkt aan de methode Traject, zorg & welzijn voor het VMBO. Het waren voornamelijk redactionele werkzaamheden.

  In de zomer van 2004 heeft Ko voor de dienst Stadsbeheer van de gemeente Utrecht de inhoudelijke en redactionele bewerking gedaan van een uitgebreid milieu-project voor de Utrechtse basisscholen (Natuur- & Milieucommunicatie).

  Ko voert het redactiesecretariaat van TSG (Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen). TSG is het enige puur wetenschappelijke tijdschrift in Nederland op het gebied van de gezondheidszorg. In die functie heeft hij contacten met de uitgever en de afdeling productie (Bohn Stafleu Van Loghum in Houten), met de redactie, referenten en auteurs. Ook is hij verantwoordelijk voor het halen van de planningen en voor de eindredactie.

  Voor het Nederlands Bijbelgenootschap verzorgt Ko de redactie van diverse mailings en publicaties.